HANYUT; Wacana Balas Timur Terhadap Barat

Oleh: S.M. Zakir dibincangkan dalam sesi Post-truth 1 4 Disember 2016 Born & Bread Cafe, Kuala Lumpur Klik di sini untuk muat turun kertas kerja penuh Orientalisme (Edward Said 1978) mungkin sebuah pemikiran klasik dalam melihat hubungan Barat dan Timur, khususnya dalam era kolonialisme dan sudut pandang pascakolonialisme. Pada abad baharu setelah berlakunya gelombang globalisasi dan revolusi teknologi maklumat, sudut pandang orientalisme yang melihat hubungan … Continue reading HANYUT; Wacana Balas Timur Terhadap Barat