Kerancuan-Kerancuan dalam Gagasan Persuratan Baru: Suatu Penilaian Kritis

Oleh: Ahmad Muziru Idham dibincangkan dalam sesi Post-truth 2 28 Januari 2017 Born & Bread Cafe, Kuala Lumpur   ABSTRAK Gagasan Persuratan Baru bukanlah suatu yang asing dalam dunia kesusasteraan tempatan kontemporari. Gagasan yang dipelopori oleh Mohd. Affandi Hassan ini telah mencetuskan suatu fenomena pembacaan dan analisis kritis terhadap karya-karya kesusasteraan nusantara, lebih-lebih lagi terhadap karya-karya Sasterawan Negara. Seringkali impak penganalisaan karya-karya kesusasteraan menurut kerangka … Continue reading Kerancuan-Kerancuan dalam Gagasan Persuratan Baru: Suatu Penilaian Kritis

HANYUT; Wacana Balas Timur Terhadap Barat

Oleh: S.M. Zakir dibincangkan dalam sesi Post-truth 1 4 Disember 2016 Born & Bread Cafe, Kuala Lumpur Klik di sini untuk muat turun kertas kerja penuh Orientalisme (Edward Said 1978) mungkin sebuah pemikiran klasik dalam melihat hubungan Barat dan Timur, khususnya dalam era kolonialisme dan sudut pandang pascakolonialisme. Pada abad baharu setelah berlakunya gelombang globalisasi dan revolusi teknologi maklumat, sudut pandang orientalisme yang melihat hubungan … Continue reading HANYUT; Wacana Balas Timur Terhadap Barat